Va entrar en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals dels treballadors per compte propi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Amb l’arribada del nou any ha entrat en vigor el nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms, que els obligarà a fer una estimació de quins seran els seus ingressos reals al llarg de l’any i, en funció d’aquesta estimació, triar-ne uns 15 nous trams de rendiments nets per enquadrar-se. Dins de cadascun d’aquests trams –que oscil·len entre els 670 euros o menys i els 6.000 euros o més al mes– s’escollirà la base de cotització, a la qual s’aplicarà el percentatge del tipus de cotització, cosa que determinarà la quota mensual a pagar. Per tant, les dites aportacions dels autònoms a la Seguretat Social el 2023 variaran des dels 234,5 als 510 euros al mes. Segons aquest nou sistema, tots els que declarin rendiments nets inferiors a 1.300 euros mensuals pagaran una quota inferior a la que pagaven l’any passat (294 euros al mes).

No obstant això, es permetrà als autònoms que el desembre de 2022 estiguin cotitzant per una base més gran a la que determinen els seus rendiments nets, romandre en aquesta base si així ho desitgen, per generar així més drets de pensió i altres prestacions. Però com es calcula una nova quota a pagar? El treballador ha d’estimar els rendiments nets i ubicar-se en un dels 15 trams. Un cop escollit un tram, haurà de triar la base entre la mínima i la màxima (aquesta darrera sempre coincideix amb la base mínima del tram següent). I a aquesta base li haurà d’aplicar un tipus de cotització que aquest any serà del 31,20%, segons el que estipula la llei. Aquest percentatge no es modifica anualment, per la qual cosa servirà per calcular les quotes dels dos anys vinents si no hi ha cap canvi.

Segons això, la pregunta que sorgeix és com determinar els rendiments nets. A causa de l’existència de les futures regulacions anuals abans esmentades, el criteri de l’Agència Tributària serà el que determini quines despeses poden ser deduïbles i quines no per establir-ne els rendiments nets. Si bé, la norma, que es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 26 de juliol passat, ja estableix una deducció per despeses genèriques del 7% per a autònoms particulars i del 3% per a aquells treballadors per compte propi societaris. No es considerarà despesa deduïble, però, el pagament de la mateixa quota d’autònoms, com sí que passa en altres països europeus.

Una altra de les novetats d’aquest sistema és que, atès que la quota d’autònoms es paga des de la data de l’inici de l’activitat o des de la data d’efectes de l’alta, per a aquells treballadors que no estiguin tot l’any en alta, podran triar-ne la data d’alta 3 cops l’any. La resta de les altes tenen efectes el primer dia del mes en què s’iniciï l’activitat. I la quota es carregarà al compte bancari facilitat al sistema el darrer dia hàbil de cada mes.

Així mateix, la coneguda fins ara com a tarifa plana, passa a denominar-se “quota reduïda” i serà de 80 euros per als nous autònoms, durant els primers 12 mesos d’activitat i es podrà prorrogar 12 mesos més si el treballador per compte propi registra ingressos inferiors al salari mínim interprofessional (SMI).

Per poder fer una estimació dels ingressos, la Seguretat Social ha posat un simulador a disposició d’aquest col·lectiu, que ajudarà a determinar el tram de rendiments nets i, en cada cas, la quota mensual a ingressar. A més, des de la Tresoreria de la Seguretat Social asseguren que tots i cadascun dels tràmits (altes, baixes, elecció de tram i quota i modificacions de tots ells o d’altres dades) es podran fer de manera telemàtica, fins i tot des del mòbil.
(Cinc Dies, 03-01-2023)

Potser t'interessa....

Deixa un comentari

En continuar utilitzant el lloc, accepteu l'ús de cookies. + info

Nosotros y nuestros socios utilizamos sus datos personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar la información y el contenido según sus intereses, Haga clic a continuación para autorizar el uso de cookies y el procesamiento de sus datos. Puede volver a visitar sus opciones en cualquier momento.

TANCAR