Intel·ligència artificial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

La intel·ligència artificial (IA) ha tingut un impacte significatiu en el camp legal, simplificant i millorant diversos aspectes de la pràctica legal. Aquí tens alguns aspectes en què afecta els advocats:

 • Automatització de tasques repetitives: La IA es pot encarregar de tasques rutinàries i repetitives, com la revisió de documents legals extensos. Això allibera temps perquè els advocats se centrin en activitats més estratègiques i creatives.
 • Anàlisi de dades: La IA pot analitzar grans quantitats de dades legals per identificar patrons, precedents i tendències. Això facilita la presa de decisions informades i la formulació d’estratègies legals.
 • Assessorament jurídic virtual: Sistemes d’IA com els xatbots poden proporcionar assessorament jurídic bàsic, respondre preguntes freqüents i ajudar les persones a comprendre millor els seus drets legals.
 • Recerca legal: Plataformes de recerca legal impulsades per IA poden analitzar ràpidament una gran quantitat de documents legals per trobar informació rellevant, precedents i casos similars.
 • Predictibilitat en decisions judicials: Algorismes d’IA poden preveure resultats judicials basant-se en anàlisis de casos anteriors. Això pot ajudar els advocats a avaluar la viabilitat d’un cas i ajustar les seves estratègies.
 • Gestió de contractes: Eines d’IA poden revisar contractes, identificar clàusules importants i assegurar-se que compleixin les normatives legals.
 • Optimització de la facturació: La IA pot ajudar els bufets d’advocats a gestionar millor la facturació, analitzant el temps dedicat a cada tasca i optimitzant els costos.
 • Seguretat de dades: Atesa la sensibilitat de la informació legal, la IA també es fa servir per millorar la seguretat de les dades i protegir la confidencialitat de la informació del client.

És crucial destacar que, encara que la IA aporta eficiència i millores, no reemplaça la necessitat de l’experiència humana en la presa de decisions ètiques, la interpretació de la llei i l’empatia, que són aspectes fonamentals a la pràctica legal.

Sense adonar-vos tot aquest text que heu llegit, l’ha elaborat una intel·ligència artificial: ChatGPT. Però realment, què és la intel·ligència artificial? És l’habilitat d’una màquina de presentar les mateixes capacitats que els éssers humans. Actualment, està revolucionant la feina dels nostres despatxos professionals. Com heu pogut comprovar, eines com el GPT-4 ens permet simplificar tasques que consumeixen temps i recursos. És cert que la tecnologia GPT-4 revolucionarà la nostra manera de treballar, però no podrà suplir la nostra tasca respecte als clients, ja que no és més que una eina que ha de ser utilitzada sempre en benefici del client i no en contra d’ell. Però hem de reflexionar sobre les implicacions ètiques i legals que planteja fer servir aquestes tecnologies avançades. No hem d’oblidar que els lletrats tenim una gran responsabilitat respecte als clients: la confidencialitat i la protecció de les dades, per això les nostres decisions no poden deixar en oblit aquestes premisses per dur a terme un ús responsable d’aquesta tecnologia tan innovadora.

 

Normativa:

La UE (Unió Europea) està a punt de fer oficial la primera regulació d’intel·ligència artificial. Es classificaran els sistemes d’IA en tres grans nivells de prestacions:

 • Models funcionals: Els desenvolupadors d’intel·ligència artificial hauran de documentar el procés d’entrenament de la IA, analitzar-ne la seguretat i fins i tot explicar com es gestionen els possibles conflictes de copyright.
 • Models “altament capaços”: Aquests models es classificaran en funció de la potència de càlcul aplicada per entrenar-los.
 • Models amb propòsits generals: Estaran etiquetats segons el nombre d’usuaris que utilitzen les eines amb intel·ligència artificial; a més, hauran de crear informes de riscos.

Potser t'interessa....

Deixa un comentari

En continuar utilitzant el lloc, accepteu l'ús de cookies. + info

Nosotros y nuestros socios utilizamos sus datos personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar la información y el contenido según sus intereses, Haga clic a continuación para autorizar el uso de cookies y el procesamiento de sus datos. Puede volver a visitar sus opciones en cualquier momento.

TANCAR