Què fer abans de final d’any per pagar menys a la declaració de la Renda?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Aquest moment és l’ideal per dur a terme certes inversions o operacions que permetin alleujar la càrrega fiscal de l’IRPF del 2023, que es liquidarà a la primavera del 2024. A continuació, es presenten alguns dels consells:

• Comprar un cotxe elèctric: S’introdueix una nova deducció del 15% (fins a 20.000€) per la compra d’un vehicle elèctric endollable nou i una altra deducció del 15% (amb un límit de 4,000 euros) per a la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries, sempre que la inversió es faci després del 30 de juny.

Aportar al pla de pensions: Una reducció del 30%, amb un límit màxim de 1.500€, que puja a 8.500€ en cas de rebre aportacions empresarials.

Millorar l’eficiència energètica de l’habitatge: Si realitza accions per millorar l’eficiència energètica del teu habitatge habitual, poden deduir-se el 20% o el 40% de la inversió, sempre que redueixi almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració. Si les obres afecten un edifici residencial complet, la deducció és del 60%.

Amortitzar hipoteca: Si vas adquirir el teu habitatge habitual abans del 2013 encara pots gaudir de la deducció del 15% sobre les quantitats invertides en la hipoteca, amb un límit màxim de 9.040€.

Donar entitats no lucratives: Permet deduir el 80% dels primers 150€ aportats i el 35% de la resta, augmentant al 40% si en els dos últims exercicis es va donar almenys la mateixa quantitat.

Invertir en noves empreses: Una deducció del 30%, amb un límit màxim de 60.000€. Per a empreses emergents, la deducció és del 50%, amb un límit de 100.000€.

• Sol·licitar a l’empresa xecs restaurant, xecs transport o assegurança mèdica: Les retribucions en espècie no tributen a l’IRPF.

Invertir en plans d’estalvi: Els beneficis obtinguts de la inversió en plans d’estalvi a llarg termini estan exempts quan l’aportació anual no supera els 5.000€ i es manté almenys 5 anys des de la primera aportació.

Llogar un habitatge: Si planeges llogar un habitatge de manera habitual, es recomana formalitzar el contracte abans del 31 de desembre per gaudir d’una reducció del 60%, ja que disminuirà al 50% a partir del gener del 2024.

Compensar guanys amb pèrdues: Els contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials el 2023 poden reduir la factura fiscal tancant operacions a pèrdues, com ara vendes d’accions, que les compensin.

Reinvertir els guanys de vendre l’habitatge habitual: Els guanys obtinguts per la venda de l’habitatge habitual no tributen si es reinverteixen en un altre habitatge habitual en un termini de dos anys.

Realitzar reparacions en habitatges de lloguer: Les despeses de reparació i conservació d’habitatges de lloguer són deduïbles en els quatre exercicis següents.

Rescatar el pla de pensions: Els contribuents jubilats el 2021 tenen fins a finals d’any per rescatar el pla de pensions amb una reducció tributària del 40% per a les aportacions realitzades abans del 2007 i sempre que es faci en forma de capital.

Constituir una renda vitalícia: Els més grans de 65 anys estan exempts de tributar guanys patrimonials en constituir una renda vitalícia, amb un límit de 240.000€. La plusvàlua derivada de la venda de l’habitatge habitual també n’està exempta.

Potser t'interessa....

Deixa un comentari

En continuar utilitzant el lloc, accepteu l'ús de cookies. + info

Nosotros y nuestros socios utilizamos sus datos personales, como las direcciones IP y los identificadores de cookies, para personalizar la información y el contenido según sus intereses, Haga clic a continuación para autorizar el uso de cookies y el procesamiento de sus datos. Puede volver a visitar sus opciones en cualquier momento.

TANCAR